publicerad: 2021  
cigarettändare cigarettändaren äv. vardagligt cigarettändarn, plural cigarettändare, bestämd plural cigarettändarna
eller
cigarrettändare cigarrettändaren äv. vardagligt cigarrettändarn, plural cigarrettändare, bestämd plural cigarrettändarna
cigar·ett|­tänd·ar·en, cigarr·ett|­tänd·ar·en
substantiv
[-ret`-]
apparat med vars hjälp man kan åstad­komma en liten låga att tända cigaretter och cigarrer med
belagt sedan 1936