publicerad: 2021  
rökning rökningen
rök·ning·en
substantiv
`kning
1 det att röka tobak
balkongrökning; cigarettrökning; kedjerökning; sängrökning; tobaksrökning
rökning (av något)
rökning förbjuden; rökning tillåten; sam­bandet mellan rökning och lung­cancer
äv. något ut­vidgat
cannabisrökning; haschrökning
passiv rökning icke-rökares in­andning av rök från rökarecirka 500 personer dör i för­tid i Sverige varje år på grund av passiv rökning
belagt sedan 1918
2 det att röka mat­vara
sillrökning
rökning (av något)
köttet hängdes upp för rökning
belagt sedan 1854