publicerad: 2021  
dagfjäril dag­fjärilen dag­fjärilar
dag|­fjäril·en
substantiv
da`gfjäril
(typ av) fjäril som är aktiv under dagen och vanligen har stora, breda vingar i klara färger
belagt sedan 1748