publicerad: 2021  
dagga daggade daggat
verb
dagg`a
mindre brukligt i opersonliga konstruktioner av­sätta sig dagg
det daggar
mot kvällen började det dagga
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Latinskt-svenskt glossarium); fornsvenska dagga
daggadaggande