publicerad: 2021  
datamaskin data­maskinen data­maskiner
data|­mask·in·en
substantiv
da`tamaskin
något ålderdomligt an­ordning som på elektronisk väg, med hjälp av program, kan lagra, sortera och ut­föra beräkningar på stora mängder upp­gifter som kan ut­tryckas som talvärden på för­hållandevis mycket kort tid
SYN. dator
en data­maskin består av central­enhet och kring­utrustning; data­maskinerna blir hela tiden både kompaktare och snabbare; service­kostnaderna för data­maskinen
belagt sedan 1957