publicerad: 2021  
debut debuten debuter
de·but·en
substantiv
debu´t
första fram­trädande särsk. in­för publik
debutroll; scendebut
debut (i/med något)
debut (i något)
debut (med något)
debut (som någon)
en lovande debut; hennes all­svenska debut; göra debut
äv. all­männare första försök på visst om­råde
landslagsdebut; regidebut; sexdebut
den sexuella debuten; boken är hennes debut som romanförfattare
belagt sedan 1788; av franska début 'början', eg. 'första kastet, första slaget (i boll­spel)', till but 'mål'