publicerad: 2021  
dekonstruktion dekonstruktionen dekonstruktioner
de·kon·strukt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
in­gående textanalys som av­ses blott­lägga dolda inne­börder
dekonstruktion (av något)
belagt sedan 1980; av lat. de 'av; från' och konstruktion