publicerad: 2021  
delikat neutrum delikat, bestämd form och plural delikata
de·lik·at
adjektiv
delika´t
1 ut­sökt läcker
delikat (att+verb)
en delikat mål­tid; det delikata smörgås­bordet
äv. all­männare mycket an­genäm för sinnena
hans delikata fiolspel
belagt sedan 1642; av lat. delica´tus 'förtjusande; öm­tålig; bort­skämd'
2 som kräver fin­känslig och försiktig behandling särsk. om situation, fråga eller dylikt
ett delikat problem; medlarna hade en delikat upp­gift; den delikata frågan om tur­ordningen vid upp­sägningar
någon gång äv. om person
en delikat liten varelse
belagt sedan 1658