publicerad: 2021  
delgivning del­givningen del­givningar
del|­giv·ning·en
substantiv
de`lgivning
formell under­rättelse särsk. om inne­håll i myndighets beslut som direkt berör den under­rättade
delgivning (av något) (till någon)
belagt sedan 1884