publicerad: 2021  
delge delgav, delgett, delgiven delgivna, presens delger
även åld.
delgiva delgav, delgivit, delgiven delgivna, presens delgiver
verb
de`lge el. de`lgiva
ge kunskap om något som är privat el. begränsat känt
delge (någon) något/sats
delge (någon) något
delge (någon) sats
med­borgarna bör få till­fälle att del­ge politikerna sina krav och syn­punkter; i lyriska ton­gångar del­ger hon läsaren sina upp­levelser
spec. juridik formellt under­rätta om beslut, dom eller dylikt
han del­gavs miss­tanke om tro­löshet mot huvud­man
belagt sedan 1789
delgedelgivande, delgivning