publicerad: 2021  
departementschef departements­chefen departements­chefer
de·parte·ments|­chef·en
substantiv
departemen`tschef
chef för departement och där­med vanligen med­lem av regering
de flesta stats­råden är ock­så departements­chefer
belagt sedan 1804