publicerad: 2021  
depreciera deprecierade deprecierat
verb
deprecie´ra
genom­föra depreciering av valuta
MOTSATS appreciera JFR devalvera
depreciera (något) (med tal)
ibland äv. sjunka i värde
landets valuta deprecierade
belagt sedan 1882; av franska déprécier med samma betydelse; av lat. depretia´re, till pret´ium 'värde'; jfr ur­sprung till appreciera
deprecieradeprecierande, depreciering