publicerad: 2021  
depreciering deprecieringen
de·preci·er·ing·en
substantiv
deprecie´ring
ned­gång av en valutas värde i förhållande till andra valutor; av­siktligt el. spontant
MOTSATS appreciering
depreciering (av något)
äv. i fråga om real­kapital värdeminskning
belagt sedan 1908