publicerad: 2021  
depression depressionen depressioner
de·press·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 svår (lång­varig) ned­stämdhet ofta om­fattande äv. ångest, handlings­förlamning och livs­trötthet
JFR dysfori
depressionstillstånd; förlossningsdepression; ångestdepression
en djup depression; en svår depression; årstids­bunden depression; gå in i en depression; komma ur en depression; ta sig ur en depression
hon lider av en depression som orsakar sömn­löshet
belagt sedan 1855; av franska dépression 'nedtryckande; depression'; till lat. deprim´ere, se ur­sprung till deprimerad
2 svår ekonomisk kris med produktions­minskning och stor arbets­löshet
den stora depressionen under 1930-talet
belagt sedan 1893
3 landområde som är beläget under havs­ytans nivå
Döda havets depression når till 392 meter under havs­ytan, med sjö­botten 793 meter under havs­ytan
belagt sedan 1876