publicerad: 2021  
destruktiv destruktivt destruktiva
de·strukt·iv
adjektiv
[-i´v] el. [des´-]
in­riktad på att åstad­komma skada konkret el. abstrakt
självdestruktiv
destruktiv aggressivitet; hans kritik är ty­värr en­bart destruktiv; hon hade styrkan att lämna den destruktiva relationen
belagt sedan 1771; till destruktion