publicerad: 2021  
1det
pronomen
1 som subjekt i opersonliga konstruktioner före­teelsen som ut­gör en före­liggande, obestämd situation där den aktuella händelsen etc. äger rum
det regnade; det blåser västlig vind i dag; här dansas det; på dagen hade det snöat och på natten frös det på
äv. som s.k. formellt subjekt för att und­vika att någon/något som tidigare inte om­nämnts kommer först i satsen el. meningen
det satt två flickor i sand­lådan
belagt sedan ca 1452 (Nya eller Karls-Krönikan); fornsvenska thät
2 i konstruktion med predikativ före­teelsen som består av det följande och som har att göra med hur den an­givna egenskapen ska tolkas
det är roligt att fiska; det är gott med färska bullar; hos oss är det lugnt och stilla under julen
äv. vid s.k. emfatisk ut­brytning funktionen som ut­förs (enligt det följande)
det var Pelle som började; det är butlern som är mördaren; det var bara en dörr som slog igen
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
2det detet
det·et
substantiv
ur­sprungligen enl. Sigmund Freuds psykologiska teori ofta best. form lust­sökande, energi­givande del av personligheten
JFR 2jag 1
belagt sedan 1948; till 1det!!