publicerad: 2021  
destruktionsanläggning destruktions­anläggningen destruktions­anläggningar
de·strukt·ions|­an·lägg·ning·en
substantiv
[-∫o`ns-]
an­läggning för oskadlig­görande av av­fall
belagt sedan 1974