publicerad: 2021  
diakritisk diakritiskt diakritiska
dia·krit·isk
adjektiv
diakri´tisk
som har sär­skiljande funktion särsk. om tecken som skiljer snar­lika bok­stäver åt
ringen över "å" är ett diakritiskt tecken
belagt sedan 1785; av grek. diakritikos´ med samma betydelse, till diakri´nein 'skilja'; jfr ur­sprung till 1kris!!, kritik