publicerad: 2021  
diakronisk diakroniskt diakroniska
dia·kron·isk
adjektiv
[-krå´n-]
mest i vetenskapliga samman­hang som har att göra med den historiska ut­vecklingen
sär­skilt språk­vetenskap som in­riktar sig på studiet av språk­förändringar
diakronisk språkforskning
belagt sedan 1958; modern bildn. till grek. dia´ 'genom' och khron´os 'tid'; jfr ur­sprung till synkron