publicerad: 2021  
diarium diariet diarier
diari·et
substantiv
dia´rium el. dia`rium
register i tids­följd över in­komna och expedierade ärenden på ämbets­verk, institution och dylikt
diarieföra; diarienummer; diarieutdrag
föra diarium; för att spåra dokumenten fick han läsa igenom hela diariet hos myndigheten
belagt sedan 1632; av lat. dia´rium med samma betydelse, till di´es 'dag'