publicerad: 2021  
diastole ingen böjning
substantiv
dias´tole
tids­period mellan två samman­dragningar av hjärtats kammare
MOTSATS systole
belagt sedan 1880; av grek. diastole´ 'utvidgning'