publicerad: 2021  
diaspora diasporan diasporor
dia·spor·an
substantiv
[-as´p-] el. [-spå`ra]
grupp av viss religions an­hängare som bor där en annan religion är förhärskande vanligen i fråga om judiska tros­bekännare
äv. om om­råde där dessa bor (el. om själva exil­tillståndet)
judendomens öden i Israel och i diasporan är sammanflätade
äv. ut­vidgat
enligt betänkandet ut­gör vissa ut­rikes födda personer diasporor i Sverige
belagt sedan 1874; 1850 om judiska trosbekännare; av grek. diaspora´ 'spridning; förskingring', av diaspei´rein 'kringströ'