SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
enfant terrible [aŋfaŋ´ terib´l] substantiv, ingen böjning, n-genus el. neutr. enfant terr·ibleperson som chockerar om­givningen genom sitt upp­trädande psykol.yrk.han tycker om att leka enfant terrible i kulturens hög­borgsedan 1881av fra. enfant terrible med samma betydelse, till enfant ’barn’ och terrible ’förskräcklig’