publicerad: 2021  
digression digressionen digressioner
di·gress·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
något hög­tidligt ut­vikning från huvudtema i fram­ställning och dylikt
"På denna punkt tillåter jag mig en liten digression", sade talaren
belagt sedan 1755; av lat. digress´io 'av­lägsnande', till di- 'isär' och grad´i 'gå'