publicerad: 2021  
diglossi diglossin
di·glossin
substantiv
diglossi´
det att två olika språk eller språk­varianter an­vänds i olika situationer i ett sam­hälle
i Torne­dalen före­kommer diglossi
belagt sedan 1937; till di- och grek. glo´ssa 'tunga; språk'