publicerad: 2021  
dikotomi dikotomin dikotomier
diko·tomi·er
substantiv
dikotomi´
(logisk) delning av en klass i två var­andra ute­slutande under­klasser
dikotomin kropp-själ
belagt sedan 1836; av grek. dikhotomi´a 'tu­delning'; jfr ur­sprung till anatomi, atom