publicerad: 2021  
1dikotyledon dikotyledont dikotyledona
di·kotyled·on
adjektiv
[-å´n]
tvåhjärtbladig om växt
belagt sedan 1830; till grek. dis´ 'två; dubbel' och kotyledo´n 'skål'; jfr ur­sprung till monokotyledon
2dikotyledon dikotyledonen dikotyledoner
di·kotyled·on·en
substantiv
[-å´n]
två­hjärtbladig växt
belagt sedan 1828; se ur­sprung till 1dikotyledon!!