publicerad: 2021  
diktion diktionen
dikt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
sätt att tala eller läsa högt vanligen med tanke på tydligheten
huvudrolls­innehavaren spelade med in­levelse men ty­värr med usel diktion
belagt sedan 1716; av lat. dic´tio 'tale­konst; stil; fras', till di´cere 'säga'