publicerad: 2021  
diktning diktningen diktningar
dikt·ning·en
substantiv
dik`tning
det att dikta
diktning (om någon/något/att+verb/sats)
diktning (om någon)
diktning (om något)
diktning (om sats)
diktning (om att+verb)
äv. samman­fattningen av (någons) konstnärliga texter
Frödings diktning
belagt sedan 1813