publicerad: 2021  
diktera dikterade dikterat
verb
dikte´ra
1 läsa upp för nedskrivning av sekreterare, elever etc.
någon dikterar (något) (för någon)
diktera ett brev
belagt sedan 1593; av lat. dicta´re 'diktera; före­skriva; författa', till di´cere 'säga'; jfr ur­sprung till 1dikt!!
2 en­sidigt på­tvinga någon sin vilja, åsikt eller dylikt
någon dikterar något/sats
någon dikterar något
någon dikterar sats
det är all­tid de större länderna som dikterar vill­koren; den rika världen kan inte diktera hur u-länderna ska sköta sina inre an­gelägenheter
belagt sedan 1660
dikteradikterande, diktering