publicerad: 2021  
dilettantisk dilettantiskt dilettantiska
dilett·ant·isk
adjektiv
dilettan´tisk
som saknar sak­kunskap på visst om­råde, särsk. konstnärligt el. vetenskapligt
han var en förnämlig sångare, men som pianist var han rätt dilettantisk
äv. om före­teelse som känne­tecknas av detta
romanens dilettantiska person­skildringar
belagt sedan 1867