publicerad: 2021  
dilettantism dilettantismen
dilett·ant·ism·en
substantiv
dilettantis´m
av­saknad av nöd­vändig sak­kunskap vid ut­övandet av viss verksamhet, särsk. konstnärlig el. vetenskaplig
belagt sedan 1820