publicerad: 2021  
dimorf dimorft dimorfa
di·morf
adjektiv
[-mår´f]
som upp­träder i två former trots kemiskt el. biologiskt lika samman­sättning; om växter, djur el. ämnen
belagt sedan 1833; jfr tyska dimorph; av grek. dim´orphos med samma betydelse, till dis´ 'två­faldig' och morphe´ 'form, gestalt'