publicerad: 2021  
diplomatisk diplomatiskt diplomatiska
dipl·om·at·isk
adjektiv
diploma´tisk
1 som bedrivs i form av (regel­bunden) diplomati
diplomatiska förbindelser; diplomatiska på­tryckningar; ett diplomatiskt erkännande av den nya staten
äv. all­männare som har att göra med diplomati
diplomatiska kåren; diplomatisk immunitet
belagt sedan 1791
2 som upp­träder smidigt och und­viker att binda sig för något eller stöta sig med någon
man måste vara lite diplomatisk i um­gänget med honom – han är rätt känslig
äv. om handling etc.
ett diplomatiskt svar
belagt sedan 1822