publicerad: 2021  
diplomat diplomaten diplomater
dipl·om·at·en
substantiv
diploma´t
person som före­träder sitt lands intressen hos främmande makt och har vissa erkända rättigheter där
diplomatpass; diplomatpost; FN-diplomat; yrkesdiplomat
diplomater i huvud­staden är över­tygade om att regeringens fall är nära
äv. bildligt om artig el. försiktig person
som den diplomat han är, svarade han varken ja eller nej
belagt sedan ca 1815; av franska diplomate med samma betydelse, eg. 'person försedd med full­makt'; till diplom