publicerad: 2021  
dipmix dip­mixen
eller
dippmix dipp­mixen
dip|­mix·en, dipp|­mix·en
substantiv
dip`mix el. dipp`mix
färdig krydd­blandning för smaksättning av en viss typ av sås (dip­sås)
belagt sedan 1979; till engelska dip 'doppa' och mix 'blanda'; se ur­sprung till dippa, mix