publicerad: 2021  
diptyk diptyken diptyker
di·ptyk·en
substantiv
dipty´k
två­delad altar­prydnad med reliefer el. målningar
JFR triptyk
en medel­tida diptyk
äv. all­männare par av bilder som ut­gör en enhet
belagt sedan 1877; av grek. dip´tykhos 'dubbel skrivtavla'