publicerad: 2021  
direktnummer direktnumret, plural direkt­nummer, bestämd plural direktnumren
di·rekt|­numr·et
substantiv
direk`tnummer
telefon­nummer som går direkt till person eller av­delning in­om större före­tag eller dylikt där sam­tal annars kopplas fram genom en växel
läkaren gav honom sitt direkt­nummer
belagt sedan 1946