publicerad: 2021  
direktverkande ingen böjning
di·rekt|­verk·ande
adjektiv
direk`tverkande
som an­vänds för upp­värmning om elektrisk energi
man kan få stöd för att gå över från direkt­verkande el­värme till fjärr­värme
belagt sedan 1970