publicerad: 2021  
disciplinär disciplinärt disciplinära
discipl·in·är
adjektiv
disciplinä´r [-si-]
som har att göra med upprätt­hållande av disciplin
vid­ta disciplinära åt­gärder
belagt sedan 1839