publicerad: 2021  
disciplinmål disciplin­målet, plural disciplin­mål, bestämd plural disciplin­målen
discipl·in|­mål·et
substantiv
discipli`nmål [-si-]
juridiskt mål som rör militär förseelse eller disciplin­ärende in­om myndighet och som hand­läggs utan­för all­män dom­stol
belagt sedan 1817