publicerad: 2021  
diskvalificera diskvalificerade diskvalificerat
verb
diskvalifice´ra
ute­sluta (någon) ur tävling på grund av regel­brott
SYN. diska 2
någon diskvalificerar någon (för något/att+verb/sats)
någon diskvalificerar någon (för något)
någon diskvalificerar någon (för sats)
någon diskvalificerar någon (för att+verb)
hon diskvalificerades för att hon löpt på fel bana
äv. bildligt göra obehörig
hans ålder bör inte få diskvalificera honom för jobbet
belagt sedan 1873; till lat. dis´- 'isär' och kvalificera
diskvalificeradiskvalificerande, diskvalificering, diskvalifikation