publicerad: 2021  
disponibilitet disponibiliteten
dis·pon·ibil·itet·en
substantiv
disponibilite´t
det att vara disponibel spec. i diplomatiska samman­hang
(i) disponibilitet
en ambassadör i disponibilitet
ibland som förtäckt av­skedande
före­tagets vd för­sattes i disponibilitet
belagt sedan 1857