publicerad: 2021  
djävulsk djävulskt djävulska
djävul·ska
adjektiv
djä´vulsk
mycket (lömsk och) ondske­full om person, handling eller dylikt
djävulsk (mot någon)
en djävulsk fälla; den djävulska behandlingen av fångarna
belagt sedan 1484 (Josua bok, Domare boken); fornsvenska diävulsker