publicerad: 2021  
djävulskap djävulskapet el. djävulskapen
djävul·skap·et
substantiv
djä`vulskap
jävelskap
hon gömde nyckeln på rent djävulskap
äv. om farliga el. besvärliga före­teelser och dylikt
obetalda räkningar och annat djävulskap
belagt sedan 1385 (Klosterläsning); fornsvenska diävulskap 'djävulskt väsende, trolldom'