publicerad: 2021  
dogmatisk dogmatiskt dogmatiska
dogm·at·isk
adjektiv
dogma´tisk
1 som har att göra med dogmatik
dogmatiska diskussioner
belagt sedan 1737
2 som över­driver tillämpningen av dogmer och saknar förmåga att an­passa dem till nya situationer
dogmatiska gammal­kommunister som förnekade behovet av marknads­inriktade reformer
äv. om handling eller dylikt
en allt­för dogmatisk tolkning av marxismen
belagt sedan 1839