publicerad: 2021  
1don donet, plural don, bestämd plural donen
don·et
substantiv
(enklare) teknisk an­ordning som fungerar som redskap eller verk­tyg
elddon; fiskedon; skodon; skrivdon; sydon
äv. som över­gripande beteckning i tekniska samman­hang
elektriska don sådana som ström­ställare och vägg­uttag
don efter person något som sär­skilt lämpar sig för personeni fråga om behandling, ut­rustning etc.: med löpar­skor är det som med mycket annat – det är viktigt att välja don efter person
belagt sedan 1678; av lågtyska don 'göro­mål', till don 'göra' (tyska tun, engelska do); jfr ur­sprung till dåd, fordon, skodon m.fl. ord på -don
2don ingen böjning, utrum
substantiv
[dån´] el. [då´n]
herr spansk och italiensk titel (fram­för för­namnet) för högt upp­satta personer
don namn
don Juan
belagt sedan 1632; av spa., ita. don med samma betydelse; av lat. dom´inus 'herre'; jfr ur­sprung till dominera, donjuan