publicerad: 2021  
donera donerade donerat
verb
done´ra
skänka (större gåva) till visst (ofta allmän­nyttigt) ända­mål
någon donerar något (till någon/något)
någon donerar något (till någon)
någon donerar något (till något)
hon donerade hela sin samling av kinesiskt porslin till museet
äv. all­männare, sär­skilt i medicinska samman­hang
donera blod; donera organ
belagt sedan 1620; av lat. dona´re 'ge; skänka bort'
doneradonerande