publicerad: 2021  
dos dosen doser
dos·en
substantiv
mängd (av något) som ges eller erhålls vid ett till­fälle särsk. om medicin resp. gift
morfindos; stråldos; överdos
en dos (något) en dos (av något)
öka dosen; minska dosen; en dödlig dos smärt­stillande medel; en enligt experterna ofarlig dos strålning
äv. bildligt
en rejäl dos humor; i små doser är stå­upparen rolig; det är bäst om hon får veta sanningen i små doser
belagt sedan 1734; av grek. dos´is 'gåva, vad som ges'; besläktat med donera