publicerad: 2021  
dragspel drag­spelet, plural drag­spel, bestämd plural drag­spelen
drag|­spel·et
substantiv
dra`gspel
ett musik­instrument där tonerna bildas av en luft­ström som alstras genom att man trycker ihop en bälg och där an­slaget sker med hjälp av knappar el. tangenter; nu­mera äv. om liknande elektroniska instrument
dragspelsmusik; musettdragspel
från folk­parken hördes tonerna från drag­spelet
belagt sedan 1874